Free Library

No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting

06.10.2007.

Branislav Nušić - Komedije

O Nušiću se govorilo i pisalo da je on odličan zabavljač šire pozorišne i čitalake publike, da njegova dela nalaze mnogo više odjeka u redovima te publike nego u ložama kritičara. U jednom pismu iz 1924. godine, koje je uputio svojoj kćeri Margiti Predi, Nušić je ponovio neke ocene koje su kazivali neki njegovi kritičari, da on nema "dubinu jednog satiričara", da on u komediji pribegava "lakšoj njenoj vrsti, komediji naravi, izbegavajući ili nemajući moći "da zađe u komediju karaktera". S druge strane, Nušić će ukazati na razlike izmeu humora i satire i upozorie da postoji samo jedan pravi humor, i to onaj "koji izazivajući smeh na usnama ublažava surovosti života". I, doista, ni u svojim najtežim asovima Nušić nije mrzeo nego je duboko voleo život i čoveka. On je živeo i delovao relativno dugo, bio radoznali i aktivni svedok uzbudljivog razvoja srpskog društva od vremena kada ga je, kako kaže Nušić, pritiskivala "petrificirana patrijarhalnost", pa do vremena kada uveliko rastu otpori prema kapitalističkim društvenim odnosima. Pri tome, i sam Nušić prelazio je izvesne faze razvoja, ali je gotovo uvek, u raznim književnim žanrovima, a posebno u dramskoj vrsti izražavanja, sputavao "bes smeha i podsmeha", spontano kritikovao i smejao se "prvo sebi, onda onom do sebe, pa onom više sebe, onome što je pred nama i onome što ide za nama". I ne samo to: on je zalazio i u prostore gde je video pojave i ljude, kako naznačuje je-dan estetičar, kao "iznenađujuće male" ili "beznačajno velike", ali uvek kao realno verovatne. Tragično osećanje života ne samo da je upoznao i doživeo nego je i sam stvarao tragične slike životnih borbi i njihove odjeke u ljudima. Melanholično osećanje prolaznosti života nije ni njega mimoišlo. Ali, pre svega, humorno osećanje života i stvaranje komediografskih dela, u kojima dolazi do iz-ražaja takvo osećanje života, najviše je odgovaralo Nušiću kao čoveku i piscu.
rapidshare.com/files/60748972/Branislav_Nusic-Komedije.pdf (1.05MB)

Free Library

Free Library

Posjetite

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
13706

Powered by Blogger.ba